Bibliotheek van de Abdij van Averbode

General
Title 
Bibliotheek van de Abdij van Averbode
Collectie-ID 
8007
Description 

De abdij van Averbode behoort tot de ‘Orde van Prémontré’ die in 1121 het levenslicht zag in het Noord-Franse Prémontré. De abdij stond vanaf haar ontstaan in de twaalfde eeuw in voor achtentwintig parochies. De bibliotheek stond en staat in de eerste plaats ter beschikking van het werk en het spirituele leven van de kloosterlingen. Door een brand in 1941 gingen heel wat boeken verloren. Onder leiding van enkele professoren daarna werk gemaakt van de heropbouw van de bibliotheek. Een belangrijk aandeel wordt gevormd door de persoonlijke bibliotheken van overleden broeders. Het collectiedomein is in hoofdzaak theologie, filosofie en geschiedenis. De bibliotheek draagt zorg voor een groot aantal oude drukken waaronder enkele zeer zeldzame werken.

Materials 
Manuscripts
Materials 
Incunabula
Materials 
Postincunabula
Materials 
Books before 1830
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Maps
Content Start Year 
1000
Size
Manuscripts (number) 
390
Incunabula (number) 
125
Postincunabula (number) 
137
Books before 1830 (number) 
5000
Books after 1830 (number) 
67000
Active Periodicals (number) 
130
Ceased Periodicals (number) 
202
Maps 
< 100
Agents
Indexing
Indexing Level 
Onvolledig
Available Indexes 
Niet gepubliceerde catalogus
Remarks 

Handgeschreven summiere inventaris van de handschriften.
Onuitgegeven catalogus van de incunabelen, postincunabelen, 16e - 18e-eeuwse drukken volgens jaar van uitgave.

Access Control 

Alleen toegankelijk na afspraak met de abdijbibliothecaris.

  • Collectie
  • |
  • 27-04-2011