Oost-Aziatische bibliotheek

General
Title 
Oost-Aziatische bibliotheek
Collectie-ID 
7248
Description 

De collectie van de Oost-Aziatische bibliotheek (LSIN) richt zich op taal, cultuur, religie en algemene maatschappelijke onderwerpen over China, Japan en Korea. Ze omvat werken in deze landstalen zowel als in westerse talen. Voor China steunt het aankoopbeleid op volgende zwaartepunten: referentie- en basiswerken, Chinese filosofie, contacten tussen China en Europa vanaf de 17de eeuw, en modern China. Voor China worden vooral boeken over politieke, sociale, economische en algemene maatschappelijke onderwerpen aangekocht. Publicaties zijn zowel in het Chinees als in Westerse talen. De collectie bevat ongeveer 40.000 volumes. In verband met Japan bezit de bibliotheek voornamelijk werken die verband houden met de relatie tussen Japan en Europa, de Japanse geschiedenis vanaf de 17de eeuw, politiek en sociologie, literatuur, traditionele kunst en boeddhisme. Verder worden basiswerken aangekocht voor de studie van de Japanse taal en cultuur, in het Japans zowel als in westerse talen. De collectie bestaat uit een 10.000-tal banden. De Oost-Aziatische bibliotheek heeft ook een collectie over Korea, gedeeltelijk in het Koreaans en gedeeltelijk in westerse talen. Het gaat om een 2.500-tal werken.

Language 
Chinees
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Newspapers
Content Start Year 
1830
Size
Books after 1830 (number) 
50000
Active Periodicals (number) 
180
Ceased Periodicals (number) 
200
Newspapers (number) 
5
Agents
Instellingstype 
Collection policy
Accrual Status 

Actief

Indexing
Indexing Level 
Onvolledig
Available Indexes 
Niet gepubliceerde catalogus
Available Indexes 
Online publiekscatalogus
Indexing Systems Used 
LIBISng
Remarks 

Alle boeken in westerse talen werden opgenomen in de LIBIS-NET catalogus. Boeken in het Japans, Chinees, Koreaans, Tibetaans, Mongools of Mantsjoe kunnen ter plaatse via de steekkaartencatalogus worden opgezocht. Japanse boeken in de collectie worden sinds kort ingevoerd in NACSIS Webcat. Hoewel op dit ogenblik nog maar weinig boeken uit LSIN in NACSIS zijn opgenomen, is deze site uiterst interessant om Japanse werken op te sporen en om bibliografische gegevens, waaronder ook de uitspraak van titels en namen, te weten te komen

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010