Bibliotheek van het MoMu, Modemuseum Antwerpen

General
Title 
Bibliotheek van het MoMu, Modemuseum Antwerpen
Collectie-ID 
7071
Description 

De bibliotheek van het ModeMuseum is gegroeid uit de bibliotheek van het vroegere Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof. De oorspronkelijke focus lag op de geschiedenis van het kostuum, de mode en het textiel, voornamelijk binnen de grenzen van West-Europa. Vanuit disciplinair oogpunt wordt er bij de opbouw van de collectie naar gestreefd het onderwerpsgebied mode-kostuum-textiel vanuit iedere gangbare invalshoek te benaderen. Zo zal de bezoeker zowel kunsthistorische publicaties over kleding vinden als sociologische studies omtrent mode, historische werken die handelen over de textielindustrie en actuele mode-, kunst- en lifestylemagazines.
Tegelijk is de collectie van een zeer diverse aard: encyclopedieën, algemene werken, kinderpublicaties, patroonboeken, hobbyboeken, enz. zijn vertegenwoordigd in de bibliotheek. Een belangrijke deelcollectie binnen de MoMu-bibliotheek is de Stodelbibliotheek, gespecialiseerd in traditionele streekdrachten.

Custodial History 
De bibliotheek van het MoMu is afkomstig uit het voormalige Museum voor Kunstambachten Sterckshof. In de jaren 1970 werd de textielcollectie hiervan afgesplitst en verzelfstandigd tot het Provinciale Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof in Oelegem. Een deel van de boeken over textiel en kostuum van het Sterckshof verhuisde mee naar het Kasteel Vrieselhof. Sinds 2002 verhuisde deze collectie, die uitgroeide tot een verzameling van zowat 5.000 boeken en tal van lopende en historische tijdschriften, naar de ModeNatie, een gebouw in het centrum van Antwerpen. Samen met de collectie van Wiebe Stodel vormt dit de ruggengraat van de MoMu-verzameling. Omdat MoMu gelooft dat rechtstreeks contact met materialen en technieken een verrijking kan betekenen voor onderzoek, werd er sinds 2016 een studiecollectie samengesteld die via de leeszaalwerking van de bibliotheek geraadpleegd kan worden.
Language 
Engels
Other languages 
Nederlands
Other languages 
Frans
Materials 
Postincunabula
Materials 
Books before 1830
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Film Reels
Materials 
Video Tapes
Materials 
Audio Tapes
Materials 
Music Optical Disks
Content Start Year 
1667
Size
Postincunabula (number) 
16
Books before 1830 (number) 
250
Books after 1830 (number) 
17686
Active Periodicals (number) 
40
Ceased Periodicals (number) 
1038
Film Reels (number) 
10
Video Tapes (number) 
1922
Audio Tapes (number) 
1
Agents
Instellingstype 
Relations
Associated collections 
Subcollectie: Wiebe Stodel-bibliotheek
Collection policy
Accrual Status 

Actief

Indexing
Indexing Level 
Volledig
Available Indexes 
Online publiekscatalogus
Indexing Systems Used 
Koha
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010