Bibliotheek van de heemkring De Drie Rozen

General
Title 
Bibliotheek van de heemkring De Drie Rozen
Collectie-ID 
7057
Description 

De bibliotheekcollectie bevat boeken en tijdschriften over een breed scala van onderwerpen. Er zijn zowel algemene werken over regionale geschiedenis, heemkunde en volkskunde als werken over godsdienst, dierkunde, leerboeken en literatuur. De kring kreeg heel wat boeken in schenking, een van de verklaringen van deze grote diversiteit. Momenteel wordt werk gemaakt van een inventarisering van de museale en de documentaire collectie. Zo onderscheidt men een sectie volksdevotie met missalen en kerkboeken en een sectie oude ambachten. De Drie Rozen bewaart ook een schenking van een verzameling van componist Lodewijk De Vocht: partituren, cd's, platen, nota's, ... Deze bibliotheek wordt aangevuld door thematische dossiers met kopieën van archiefstukken uit het gemeente-, parochie- en rijksarchief en knipselmappen met krantenknipsels over de streek. Verder is er een iconografische verzameling bestaande uit foto's die thans worden geïnventariseerd, prentkaarten, bidprentjes, rouwbrieven, kaarten, plannen en affiches.

Language 
Nederlands
Materials 
Books before 1830
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Maps
Materials 
Music Scores
Content Start Year 
1540
Size
Books before 1830 (number) 
50
Books after 1830 (number) 
4000
Maps 
onbekend aantal
Agents
Collection policy
Accrual Status 

Passief

Indexing
Indexing Level 
Onvolledig
Available Indexes 
Niet gepubliceerde catalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010