Zoeken in Collectiewijzer: Books after 1830, 1914, Volledig, Online publiekscatalogus, Brocade, No, Anet, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen, 2000