Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum (CCBK)

Algemeen
Titel 
Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum (CCBK)
Collectie-ID 
8015
Beschrijving 

Onderzoeksbibliotheek op het domein van de (vooral Latijnse) Christelijke literatuur van de late oudheid en de middeleeuwen (150-1500). Er is een subcollectie 'Preciosa'.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De historische kern van de collectie werd vanaf 1945 gevormd door de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge (o.l.v. Dom Eligius Dekkers). Corpus Christianorum heeft de collectie overgenomen en bouwt haar verder uit.
Belangrijkste taal 
Latijn
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1550
Notities 

Aquisitiemethode: aankoop, schenkingen, bruikleen, ruil
Acquisitiefrequentie: onregelmatig
De collectie maakt deel uit van de kerncollectie van de locatie.
Er is een collectieplan.

Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Sint-Annaconvent, Begijnhof 39, 2300 Turnhout
Inhoud
Concept 
Christelijke literatuur
Tijd 
Late oudheid en middeleeuwen (150-1500 n.Chr.)
Collectiebeleid
Acquisitiebeleid 
Partial/Selective
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Bidoc
STCV-acroniem 
CCBK
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

==Ontsluiting==
De collectie is voor 30% beschreven, waarvan 5% in een online toegang. De catalogi zijn alleen ter plaatse raadpleegbaar.
De Vlaamse oude drukken van voor 1801 zijn beschreven in STCV.
==Bijkomende materiaaltypes==
Archief en documentatie
Foto's, dia's, prentkaarten
Microfiches of -films
==Bijkomende talen==
Frans, Engels, Grieks
==Behoud en beheer==
De bewaaromstandigheden voldoen in voldoende mate aan de normen of condities van optimale preservering en opslag.

Raadpleegbaarheid 

De fysieke collectie is ter plaatse beperkt raadpleegbaar in openkastopstelling en in de leeszaal.
Er is geen uitlening of IBL.

Rechten
Legale status 

De collectie is eigendom van private rechtspersonen (Brepols Publishers n.v. en Corpus Christianorum Bibliotheek &
Kenniscentrum vzw). De werken in de collectie vallen grotendeels onder het auteursrecht.

  • Collectie
  • |
  • 16-06-2016