Oud Fonds van de Bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie Gent

Algemeen
Titel 
Oud Fonds van de Bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie Gent
Collectie-ID 
8013
Beschrijving 

Het oude fonds (1480-1800) bevat meer dan 12.000 banden van allerlei aard: (polyglotte) bijbels, theologie, (kerk)geschiedenis, aardrijkskunde (waaronder atlassen), biologie, geneeskunde, encyclopedieën, hagiografieën, spiritualiteit enz.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Partituren
Oudste stukken 
1488
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
12000
Boeken na 1830 (aantal) 
77000
Afgesloten periodieken (aantal) 
450
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiebeleid 
Passive
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
Opmerkingen 

Jan Roegiers, 'Een verborgen schatkamer: de bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent', in: Pierre Delsaerdt en Marcus De Schepper (red.), Letters in de boeken: liber amicorum Ludo Simons (Kapellen 2004), p277-235.

  • Collectie
  • |
  • 14-09-2015