Secundaire literatuur over jeugdliteratuur

Algemeen
Titel 
Secundaire literatuur over jeugdliteratuur
Collectie-ID 
8002
Beschrijving 

De secundaire literatuur met betrekking tot de geschiedenis van het (bij voorkeur Vlaamse en Nederlandstalige) kinderboek wordt actief verzameld. Met andere woorden, alle belangrijke standaardwerken, tijdschriftartikelen, tentoonstellingscatalogie, etc. die gepubliceerd worden in verband met de geschiedenis van het Nederlandstalige kinderboek zou in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te vinden moeten zijn. In de mate van het mogelijke wordt ook de grijze literatuur over dit thema, zoals licentiaatsverhandelingen, verzameld.

Materialen 
Boeken na 1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
473
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Moedercollectie 
7045
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience; Verwante collecties: Strips; Kinder- en jeugdliteratuur en prentenboeken
Verwante collecties 
8000
Verwante collecties 
8001
Verwante collecties 
7047
Verwante collecties 
8003
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Brocade
Opmerkingen 

De secundaire literatuur met betrekking tot de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur is in de catalogus opzoekbaar via de onderwerpscode 'Kinderliteratuur. Jeugdliteratuur'.

  • Collectie
  • |
  • 09-06-2010