Kinder- en jeugdliteratuur en prentenboeken

Algemeen
Titel 
Kinder- en jeugdliteratuur en prentenboeken
Collectie-ID 
8000
Beschrijving 

De verzameling kinder- en jeugdboeken en prentenboeken (kortweg de 'collectie jeugdliteratuur') sluit aan bij het algemene collectieprofiel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dat gericht is op de Nederlandse letterkunde. De klemtoon ligt op publicaties van vóór 1976 van Vlaamse auteurs, illustratoren en vertalers. Dit naast relevante Noord-Nederlanders en niet-Nederlandstalige auteurs. Voor jeugdliteratuur geldt echter geen strikte beperking tot de Nederlandse letterkunde. Heel wat prentenboeken worden immers speciaal voor het Nederlandse taalgebied vertaald. Bovendien wordt uit de collecties van belangrijke verzamelaars (Hendrik Van Tichelen, J. Winnips) alles opgenomen wat nog niet in de bibliotheekcollectie aanwezig is.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Het verzamelen van kinderboeken gebeurde in het verleden eerder stiefmoederlijk. Ze kwamen sporadisch in de collectie terecht omdat ze aansloten bij het algemene profiel (Nederlandse letterkunde, Antverpensia) of omdat ze deel uitmaakten van legaten en schenkingen. Het laatste decennium is er meer aandacht voor het jeugdboek bij het verzamelen. Er wordt zowel een beroep gedaan op schenkingen, gerichte aankopen als op de samenwerking met Stichting Lezen. Het Focuspunt Jeugdliteratuur (ondergebracht in Stichting Lezen) verzamelt systematisch alle Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1976; de Consciencebibliotheek ontvangt de door het Focuspunt Jeugdliteratuur afgestoten boeken.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
14000
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Moedercollectie 
7045
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience; Deelcollecties: Collectie Winnips; Fonds Van Tichelen; Verwante collecties: Strips; Secundaire literatuur over jeugdliteratuur
Verwante collecties 
8001
Verwante collecties 
8002
Verwante collecties 
7047
Verwante collecties 
8003
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Brocade
Opmerkingen 

In de beschrijvingen van jeugdliteratuur is altijd veel aandacht besteed aan de opname van auteur, vertaler én illustrator. Het is mogelijk te selecteren op Jeugdliteratuur en daarbinnen op leeftijdscategorie (tot 6 jaar, 7-12 jaar en vanaf 13 jaar). Deze categorieën zijn een recente toevoeging: nog lang niet alle werken hebben de juiste inhoudelijke ontsluiting.

  • Collectie
  • |
  • 09-06-2010