Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge

Algemeen
Titel 
Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge
Collectie-ID 
7257
Beschrijving 

Het Gezellearchief bevat een proza- en poëziearchief, correspondentie, documenten en taalkundige verzamelingen die betrekking hebben op Gezelles schrijversleven. Sermoenen, retraites en andere religieuze teksten getuigen van zijn priesterschap. Naast dit materiaal beheert de Brugse Openbare Bibliotheek een verzameling handexemplaren uit Gezelles eigen bibliotheek (GGB). Gezelle bezat naast taalkundige, filologische boeken, werken over de Germaanse en uitheemse folklore, ook tal van oudere werken. Wat er van deze privébibliotheek bewaard wordt te Brugge, is slechts een fractie van de oorspronkelijke bibliotheek van Guido Gezelle. Ten slotte bouwde de openbare bibliotheek ter aanvulling van de papieren nalatenschap en de Gezellebibliotheek een ruimere bewaarcollectie uit met werken van en over Gezelle en zijn tijd. Die wordt verder aangevuld met alle nieuwe uitgaven en Gezellestudies (GGA). De website (www.gezelle.be) met informatieve gegevens over Gezelle en zijn tijd en ook de volledige inventaris van het Gezellearchief, is het resultaat van een projectsamenwerking van de OB Brugge en het Centrum voor Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Antwerpen met de steun van het Max Wildiersfonds van de Vlaamse Gemeenschap.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Partituren
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Muziek - Grammofoonplaten
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Oudste stukken 
1500
Omvang
Postincunabelen (aantal) 
1
Boeken na 1830 (aantal) 
2718
Lopende tijdschriften (aantal) 
2
Afgesloten periodieken (aantal) 
6
Kranten (aantal) 
3
Partituren (aantal) 
800
Videobanden (aantal) 
1
Muziek - Grammofoonplaten (aantal) 
10
Muziek - CD/DVD (aantal) 
2
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Openbare Bibliotheek Brugge - Verwante collectie: Collectie Gezellecentrum (Universiteit Antwerpen. Bibliotheek Stadscampus)
Verwante collecties 
7330
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010