Bibliotheek van de Paters Ongeschoeide Karmelieten te Gent

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Paters Ongeschoeide Karmelieten te Gent
Collectie-ID 
7255
Beschrijving 

De bibliotheek bevat een kleine 50.000 boeken. De samenstelling van de collectie is heel divers en varieert van spiritualiteit over geschiedenis, filosofie... waarbij de klemtoon ligt op spiritualiteit. Het gedeelte Carmelitana handelt over al wat de orde aangaat: geschiedenis van de karmelieten, carmelitaanse spiritualiteit en werken geschreven door de stichters en stichteressen van de orde. In een annex van de bibliotheekruimte zijn alle ingebonden tijdschriften bewaard, waarvan een zestigtal lopende. Een andere ruimte, het zogenaamde 'Museum', bevat de meest waardevolle en zeldzame werken (ca 450). Hiertoe behoren onder andere 16de-eeuwse drukken. Hier bevindt zich ook de bijzondere verzameling Imitatio Christi - Devotio moderna rond het werk 'Navolging van Christus', het wereldberoemde boekje van Thomas à Kempis (1380-1471). Deze deelverzameling werd sinds de jaren 70 van de vorige eeuw geleidelijk aan opgebouwd.

Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
6000
Boeken na 1830 (aantal) 
35000
Lopende tijdschriften (aantal) 
60
Agenten
Locatie 
Karmel Gent
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Opmerkingen 

Catalogus op papier (in verband met de Carmelitana): W. Audenaert, Bibliografie van filosofische en theologische theses door Karmelieten voorgelegd in Zuid-Nederlandse studiekloosters tijdens de 17de en 18de eeuw. Brussel, 1978 (Archief- en Bibliotheekwezen in België, extra nr. 11); W. Audenaert, Uit het thesesdossier van de Karmelorden in België 1653-1800; besloten met een standcatalogus van het theses-fonds bij de Gentse Karmelieten. Gent, 1979, p.100-102

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010