Collectie oude drukken van het Rijksarchief Gent

Algemeen
Titel 
Collectie oude drukken van het Rijksarchief Gent
Collectie-ID 
7230
Beschrijving 

De collectie oude drukken werd in de loop van de voorbije twee eeuwen bijeengesprokkeld. Het overgrote deel kwam, vooral in de 19de eeuw, samen met overgedragen archiefbestanden in het bezit van het Rijksarchief te Gent. Veel oude drukken zijn afkomstig van instellingen die door het Franse bewind op het einde van de 18de eeuw zijn afgeschaft of van archieven van kerkelijke instellingen die door het Franse bewind waren geconfisqueerd: bv. Raad van Vlaanderen, kasselrijbesturen, schepengriffies, abdijen, kloosters en kerken. Sommige oude drukken zijn afkomstig van schenkingen, al of niet samen met archief. De verzameling is zeer heterogeen. niettemin ligt de nadruk op juridische, institutionele en kerkelijke teksten, maar ook de encyclopedische kenis van de 18de eeuw komt aan bod.

Materialen 
Boeken voor 1830
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
313
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Geraard de Duivelsteen
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Opmerkingen 

Catalogus op papier: W. Buntinx, Catalogus Oude Drukken (voor 1830), niet gepubliceerd, 1998

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010