Bibliotheca Dominicana

Algemeen
Titel 
Bibliotheca Dominicana
Collectie-ID 
7227
Beschrijving 

De Bibliotheca Dominicana bevat 79 handschriften, 24 incunablen en ca 14.500 werken gedrukt na 1500. De meeste boeken kunnen in de (brede) religieuze sfeer geplaatst worden: bijbels en bijbelcommentaren, (moraal)theologie, filosofie, marialogie, kerkgeschiedenis (met bijzondere aandacht voor de dominicanerorde), kerkelijk recht, koorboeken (missalen, antifonalia, gradualia)... Toch bevat de Bibliotheca Dominicana niet enkel geestelijke werken. We vinden er ook enkele zeldzame werken over kruiden, over geneeskunde of architectuur.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De Bibliotheca Dominicana bevat de historische boekencollectie van de Gentse dominicanen. Deze boekenschat werd in juni 1991 in langdurige bruikleen aan de Gentse Universiteitsbibliotheek overgedragen.
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
79
Incunabelen (aantal) 
24
Boeken voor 1830 (aantal) 
13500
Boeken na 1830 (aantal) 
1000
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Het Pand
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Afgesloten

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010