Oude bibliotheek van de Orde van Advocaten van Brugge

Algemeen
Titel 
Oude bibliotheek van de Orde van Advocaten van Brugge
Collectie-ID 
7223
Beschrijving 

De oude bibliotheek bevat de niet meer actuele bibliotheekcollectie van de orde. Ze bevat drukken vanaf 1500. De bibliotheek is niet toegankelijk voor derden. Ze bevat voornamelijk juridische werken en verzamelingen die een historische waarde hebben. Ook oud Vlaams recht, ordonnanties van Franse koningen en het Spaanse bewind. Eveneens studies omtrent het ontstaan en commentaar op het burgerlijk wetboek.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Oudste stukken 
1500
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Niet
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010