Bibliotheek van de Paters Karmelieten te Brugge

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Paters Karmelieten te Brugge
Collectie-ID 
7218
Beschrijving 

De kloosterbibliotheek draagt zorg voor een kleine 50.000 boeken. Aan de hand van deze werken verrichtte de bewoner van dit huis door de eeuwen heen de 'lectio Divina' of geestelijke lezing. Ze zijn voorwerp van zijn studie in het geestelijk leven en voorbereiding in zijn pastoraal werk... De klemtoon in deze, nu meer dan 300 jaar oude, bibliotheek ligt dan ook op religie. Heel wat oude drukken, waaronder incunabelen, maken deel uit van deze collectie. Sinds 1999 is men gestart met een reorganisatie van de bibliotheek. De catalogus wordt geautomatiseerd en de bibliotheek is aangesloten op het DOBIS/LIBIS- netwerk van de K.U. Leuven.

Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
200
Incunabelen (aantal) 
12
Postincunabelen (aantal) 
50
Boeken voor 1830 (aantal) 
5000
Boeken na 1830 (aantal) 
30000
Agenten
Locatie 
Klooster P. Karmelieten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010