De handschriften uit de voormalige Ter Duinenabdij

Algemeen
Titel 
De handschriften uit de voormalige Ter Duinenabdij
Collectie-ID 
7209
Beschrijving 

Via mgr. Boussen kwam een hele partij manuscripten en gedrukte boeken van het fonds van de Duinenabdij in de Seminariebibliotheek terecht. De catalogus van de Codices Dunenses, door Antonius Sanderus in 1638 opgemaakt, getuigt van de glorievolle tijd (13de-14de eeuw), toen Ter Duinen een centrum van studie was en sommige van zijn doctores Parisienses aan de Sorbonne afstond. Getuigen ook van de bloei van het scriptorium Dunense. De Codices Dunenses zijn slechts voor een vijfde deel in het Seminarie terechtgekomen. De Stadsbibliotheek van Brugge bezit er een goede 300 van, het Seminarie 82. Treffend is vooral het feit dat de geïllustreerde codices bijna zonder uitzondering tot het fonds De Roover van het Seminarie behoren. Tot de Bibliotheca Dunensis behoorden sedert de unie met de Abdij Ter Doest (1627) ook de codices van deze abdij. Van de 171 manuscripten van Ter Doest zijn er 21 in de bibliotheek van het Seminarie bewaard. Ook een aantal andere handschriften van andere vroegere abdijen behoort tot deze collectie.

Beheerhistoriek (Provenance) 
In 1955 werd een groot deel van de privécollectie van mgr. Malou, waaronder ook een aantal handschriften, overgebracht naar het grootseminarie.
Belangrijkste taal 
Latijn
Materialen 
Handschriften
Oudste stukken 
1200
Omvang
Handschriften (aantal) 
600
Agenten
Relaties
Moedercollectie 
7208
Gerelateerde collecties 
Verwante collectie: Openbare bibliotheek Brugge (manuscriptencollectie uit de abdijen Ter Duinen en Ter Doest) Moedercollectie: Bibliotheek van het Grootseminarie te Brugge
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Opmerkingen 

Er bestaat een niet gepubliceerde catalogus door E.I. Strubbe

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010