Bibliotheek van het klooster van de Dominicanen te Leuven

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het klooster van de Dominicanen te Leuven
Collectie-ID 
7203
Beschrijving 

De kloosterbibliotheek is de laatste jaren sterk georganiseerd. Er werd geopteerd om veel van de oude drukken in verband met theologie en aanverwante vakken over te dragen aan andere instellingen, zoals de eigen confraters te Brussel en Parijs, en de Theologische Faculteit van de K.U. Leuven. De bibliotheek bevat momenteel vooral 19de- en 20ste-eeuwse publicaties. Er wordt werk gemaakt van een elektronische ontsluiting. De belangrijkste collectiedomeinen zijn de H. Schrift, dogmatische theologie, spiritualiteit, filosofie (1989 volumes), dominicana, moraaltheologie, pastoraaltheologie en kerkelijk recht. Er is ook een ruim bestand van 'auteurs': vooral tekstuitgaven van patristiek en middeleeuwen. Er zijn ca. 200 afgesloten tijdschriften en een 70-tal lopende tijdschriften..

Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1540
Omvang
Lopende tijdschriften (aantal) 
70
Afgesloten periodieken (aantal) 
200
Agenten
Relaties
Gerelateerde collecties 
Subcollectie: Dominicana
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Registratiesoftware 
Bidoc
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010