Mariale collectie van de paters Montfortanen

Algemeen
Titel 
Mariale collectie van de paters Montfortanen
Collectie-ID 
7201
Beschrijving 

De Mariale Bibliotheek is aangelegd sinds 1935 door abbé Léon Arendt (1882-1974) van de paters Montfortanen te Leuven. Léon Arendt voert, na het einde van de oorlog, onderzoek in heel Europa, maar kan ook beroep doen op medewerkers over de hele wereld. Deze efficiënte organisatie zorgt ervoor dat in 1961 al 16.500 werken zijn verzameld. De verzameling groeit aan tot meer dan 30.000 titels door de inspanningen van pater Jan Hupperts. De collectie documenteert de geschiedenis van de Maria-devotie. Ze bevat ettelijke duizenden volumes gespecialiseerde mariologische theologie en alle denkbare getuigen van mariale devotie uit de 20ste eeuw en vroeger, uit Vlaanderen en de hele wereld. Doordat ze in opzet en volledigheid uniek is, vormt ze een bijzondere bron voor onderzoek.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Collectie afkomstig van de paters Montfortanen te Leuven en in 1996 overgedragen aan de Universiteit Leuven na de onderhandelingen die gevoerd werden door prof. Jan Roegiers en em. prof. Maurits Sabbe.
Belangrijkste taal 
Latijn
Andere frequente talen 
Frans
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
6
Incunabelen (aantal) 
12
Postincunabelen (aantal) 
29
Boeken voor 1830 (aantal) 
1700
Boeken na 1830 (aantal) 
30000
Lopende tijdschriften (aantal) 
15
Afgesloten periodieken (aantal) 
450
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Moedercollectie 
7200
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Maurits Sabbebibliotheek
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
Opmerkingen 

Catalogus op papier: Frans Gistelinck (éd.), Bibliotheca Mariana Lovaniensis. La Bibliothèque mariale de Banneux-Notre-Dame, une collection Montfortaine dans la Bibliothèque de la Faculté de théologie de la K.U. Leuven, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, Leuven, 1997

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010