Bibliotheek van de Abdij Keizersberg

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Abdij Keizersberg
Collectie-ID 
7196
Beschrijving 

Het gelijkvloers van de oostvleugel van de abdij wordt geheel door de bibliotheek ingenomen. Men kan zich immers moeilijk een abdij voorstellen zonder bibliotheek. Een middeleeuws spreekwoord vergelijkt een klooster zonder bibliotheek met een burcht zonder wapens: 'Claustrum sine armario, quasi castrum sine armentario'. De bibliotheek van de abdij bezit ongeveer 250.000 boeken. Zij bevat bijna 300 tijdschriften. Zij is gedocumenteerd op het vlak van godsdienstwetenschappen en algemene geschiedenis, maar is hoofdzakelijk gespecialiseerd in liturgie en in oud-christelijke en middeleeuwse theologie. Niet alleen voor de monniken maar vooral voor heel wat professoren en studenten van buiten de abdij vormt zij dan ook een bijzonder werkterrein. Een bijzonderheid van de abdijbibliotheek is haar collectie van microfilms van handschriften van middeleeuwse theologen. Aan verschillende tijdschriften leveren de monniken hun bijdrage.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De bibliotheek is steeds in de handen van de Abdij gebleven. Wel hebben tijdens haar eeuw bestaan verschillende Paters haar beheerd.
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
5
Incunabelen (aantal) 
6
Postincunabelen (aantal) 
20
Boeken voor 1830 (aantal) 
5000
Boeken na 1830 (aantal) 
250000
Afgesloten periodieken (aantal) 
300
Agenten
Locatie 
Abdij Keizersberg
Ontsluiting
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010