Bibliotheek van de Abdij van 't Park

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Abdij van 't Park
Collectie-ID 
7194
Beschrijving 

De abdij werd in 1797 afgeschaft door het Franse bewind. Pas in 1836 slaagde de Abdij van 't Park erin zich terug op te richten. In 1829 - te midden van deze onzekere periode - werden grote delen van de oude bibliotheek verkocht aan, onder andere, de Katholieke Universiteit van Leuven. De huidige collectie is grotendeels het resultaat van de zin voor collectievorming van de 19de-eeuwse abten en bibliothecarissen. In de 20ste eeuw stond de bibliotheek vooral ten dienste van de abdijgemeenschap. Er brak een nieuwe fase aan toen in de jaren 1990 de bibliotheek werd gecatalogiseerd onder impuls van de Vrienden van de Abdij vzw. In nauwe samenwerking met de Universiteit werd er voor geopteerd om enkel de oude drukken (cesuur 1830) te weerhouden. Het is de verdienste van mevr. Van Bragt, bestuurslid van de Vrienden van de Abdij, dat de meer dan 4200 oude drukken de afgelopen jaren werden ingevoerd in de bibliotheekcatalogus van de K.U. Leuven. Daardoor zijn ze nu op aanvraag beschikbaar voor studenten en onderzoekers. Binnenkort komt de gedrukte catalogus uit. Er zijn drie bibliotheekgedeeltes in de abdij. De zogenaamde bibliotheca maior, die in 1671 verbouwd en heringericht werd in opdracht van de abt Libert de Pape, is een prachtige bibliotheekruimte met een plafonddecoratie in stucwerk met scènes uit het leven van ordestichter Norbertus. Daarnaast zijn er ook nog de bibliotheek van de prelaten en de oude drukken in de archiefruimte.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De Vrienden zijn begin 1990 begonnen met catalogiseren, en beheren nu de bibliotheek, samen met de prior van de abdij.
Belangrijkste taal 
Latijn
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1455
Omvang
Incunabelen (aantal) 
7
Postincunabelen (aantal) 
62
Boeken voor 1830 (aantal) 
9000
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Afgesloten

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Aleph
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010