Collectie leerboeken van het voormalig Archief- en Documentatiecentrum voor Historische Pedagogiek (ADHP)

Algemeen
Titel 
Collectie leerboeken van het voormalig Archief- en Documentatiecentrum voor Historische Pedagogiek (ADHP)
Collectie-ID 
7193
Beschrijving 

Deelcollecties:
- De collectie leerboeken is een ruime en gevarieerde verzameling boeken, die zowel door leerlingen als door leraars op school werden gebruikt, met inbegrip van de originele wettelijke depotexemplaren uit de periode 1795-1880 en de beoordelingsexemplaren van de beoordelingscommissie van het Nationaal Verbond van het Katholiek Middelbaar Onderwijs. De verzameling bestrijkt alle vakken die in de verschillende niveaus en types van het officieel en vrij onderwijsnet, in België, in de periode 1830-2000 werden gebruikt. Het overgrote deel van deze collectie is het resultaat van schenkingen van privé-personen, scholen en instellingen.
- De verzameling leerboeken van de uitgeverij Van In (Lier), een van de meest prominente uitgevers van leerboeken in België. De omvang van deze collectie wordt geschat op ongeveer 7000 stuks.
- Een verzameling didactisch materiaal, waarvan de collectie wandplaten (ca. 700 exemplaren) de belangrijkste is. Het betreft een zeer tot de verbeelding sprekend type materiaal dat het voorwerp vormt van ruime historische belangstelling voor beeldvorming in het onderwijs.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Het Archief- en Documentatiecentrum voor Historische Pedagogiek (ADHP) maakte deel uit van het Centrum voor Historische Pedagogiek van de K.U. Leuven. Het is gegroeid uit een bronnenverzameling die vanaf 1967 door prof. dr. M. De Vroede en prof. dr. M.A. Nauwelaerts werd aangelegd met het oog op het toenmalige en toekomstige onderzoek op het domein van de geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs. Het ADHP had als doel het verzamelen, bewaren, catalogiseren en valoriseren van bronnen voor de historiografie van opvoeding, vorming en onderwijs in België in de negentiende en twintigste eeuw. De collectie omvat niet enkel archieven, maar is vooral een verzameling van uitgegeven bronnen. In de voorbije decennia is de collectie exponentieel aangegroeid door een niet aflatende stroom van schenkingen van scholen, bibliotheken, congregaties en particulieren. De collectie is sinds 2010 opgenomen in de Facultaire Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) en maakt daar deel uit van de Historische Collectie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (HCPPW).
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken na 1830
Oudste stukken 
1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
100000
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
Opmerkingen 

Catalogi op papier:
- Depaepe, M., D'hoker, M., Simon, F. et alii (2003). Manuels scolaires belges (1830-1880). Répertoire / Belgische leerboeken 1830-1880. Repertorium. Bruxelles/Brussel: Archives générales du Royaume/Algemeen Rijksarchief.
- Van de wandplaten bestaat een geschreven inventaris, die een aantal elementaire identificatiegegevens vermeldt.

Online catalogus:
- De collectie is door de jaren exponentieel in volume is en de ontsluiting is daardoor nog onvolledig. Een groot aantal leerboeken, o.a. voor de vakken geschiedenis, wetenschappen (biologie, chemie en fysica), aardrijkskunde, godsdienst, muziek en nederlands zijn terug te vinden in de online catalogus.

Zoekinstructies:
- Klik op Advanced Search.
- Geef de volgende zoekopdracht in: "Any contains schoolbooks" en "Any contains [schoolvak]" (bijv. geschiedenis, aardrijkskunde).
- Klik op Search.
- Beperk zoekresultaten tot 'Physical items', daarnaa tot 'Books'.
- Beperk eventueel ook het zoekresultaat tot 'Library KU Leuven Psych-Ped. Wet.'

Raadpleegbaarheid 

De ingevoerde boeken kunnen elektronisch aangevraagd worden en in de bibliotheek geconsulteerd worden. Uitlenen is niet mogelijk. De schoolvakken die nog niet in de online catalogus zijn opgenomen en de monografieën, leerplannen, tijdschriften, etc. kunnen geconsulteerd worden na afspraak. Enkel de schoolboeken voor het vak geschiedenis kunnen dezelfde dag geraadpleegd worden. De andere vakken bevinden zich in een extern magazijn en worden slechts tweemaal per week opgehaald.

  • Collectie
  • |
  • 30-07-2014