Handschriften en zeldzame drukken

Algemeen
Titel 
Handschriften en zeldzame drukken
Collectie-ID 
7176
Beschrijving 

Het Stadsarchief Oudenaarde bezit een kleine maar uitzonderlijke collectie handschriften en zeldzame drukken. De kern van de collectie werd waarschijnlijk rond 1870 afgescheiden van de verzameling Stadsboekerij en van het oude stadsarchief door archivaris-bibliothecaris J. Vande Velde. De collectie handschriften omvat in hoofdzaak manuscripten afkomstig uit Oudenaardse kloosters. Mogelijk zijn ze vooral afkomstig uit het klooster van Sion en de abdij Maagdendale. Toch zitten er ook andere opmerkelijke stukken in, zoals een handschrift uit het Jeruzalemklooster in Venray. De collectie zeldzame drukken omvat incunabelen van Arend de Keysere uit 1480 en 1485, een incunabel van Dirk Martens uit 1487, een 'Missale Tornacense' gedrukt in Parijs in 1498, een werk van Jacobus de Theramo in 1484, een werk gedrukt in Padua door Michael en Bernardinus de Garaldis in 1498 en een werk getiteld 'Sermones' van Jacobus de Voragine. Aan deze in de tweede helft van de 19de eeuw ontstane collectie werden naderhand nog handschriften en zeldzame drukken toegevoegd, zoals de zogenaamde 'Codex Enamensis' (13de eeuw), manuscripten en tekeningen van David van Joigny (+ 1570), een verzameling oude papieren en watermerken, delen van de schenking Edmond Vander Straeten, een handschriftelijk relaas van pastoor Waelkens uit 1572, 'De konst van rethoriken' van Matthijs de Castelein en drie exemplaren van Sanderus' 'Flandria illustrata'.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De collectie Handschriften en zeldzame drukken maakte in oorsprong deel uit van de Openbare Bibliotheek Oudenaarde. De verzameling dient te worden gezien als een afsplitsing van de collectie Stadsboekerij (en een afsplitsing van het oud archief van de stad Oudenaarde?). Het is onduidelijk wanneer het beheer van de collectie werd overgedragen aan het Stadsarchief. Mogelijk gebeurde dit reeds in de 19de eeuw.
Belangrijkste taal 
Latijn
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1200
Omvang
Handschriften (aantal) 
26
Incunabelen (aantal) 
7
Boeken voor 1830 (aantal) 
10
Kaarten, plannen 
1
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Abdij Maagdendale
Relaties
Gerelateerde collecties 
In de collectie Handschriften en zeldzame drukken berust een deel van het archief van Edmond Vanderstraeten, voornamelijk briefwisseling. Een ander deel van het archief en de collectie van Vanderstraeten wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Gent (handschriftenleeszaal) en in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
STCV-acroniem 
sa-oudenaarde
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie alle Vlaamse drukken uit de periode 1601-1700.
50% ontsloten in 19de-eeuwse inventaris met jongere aanvullingen. De catalogus bestaat uit losse handgeschreven vellen papier en is aan herziening toe

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010