Stadsboekerij

Algemeen
Titel 
Stadsboekerij
Collectie-ID 
7175
Beschrijving 

De collectie Stadsboekerij omvat de oude boekencollectie van de Openbare Bibliotheek Oudenaarde. De openbare Stadsbibliotheek werd opgericht op 20 maart 1841. De collectie omvatte in de 19de eeuw vooral werken betreffende de nationale geschiedenis en ook wat populaire literatuur. De aankoop van boeken gebeurde met een subsidie die door de stad werd verleend. In 1849 bezat de bibliotheek 3.023 publicaties, in 1886 was dit aantal opgelopen tot 7.205. De bibliotheek werd van bij haar start ook begiftigd met een aantal werken die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken werden verstuurd. De bedoeling hierachter was dat door de studie van het gemeenschappelijke verleden de identiteit van België zou worden versterkt. Sommige publicaties lijken afkomstig uit vroegere afgeschafte kloosters en besturen, zoals delen van de bibliotheek van de kasselrij Oudenaarde. Tenslotte schonk in de loop van de 19de eeuw ook een aantal particulieren (delen van) hun bibliotheek aan de openbare stadsbibliotheek. Bijvoorbeeld de familie Liedts (1879 en 1909), de familie Vanderstraeten (jaren 1890), de familie Raepsaet (1890), de familie Daufresne de la Chevalerie (1885) en de familie Van Overwaele (1888). De bibliotheek was in de 19de eeuw gehuisvest in het stadhuis van Oudenaarde. De werking van de bibliotheek, het archief en het museum (muntenkabinet, beelden, kaarten en plans) was van bij de start zeer nauw verweven. In 1880 werd het lokaal van de bibliotheek op het stadhuis te klein en begon men de verhuis van de bibliotheek en de museale collecties naar het kasteel van Bourgondië voor te bereiden. Ook in de 20ste eeuw bleef de werking van de bibliotheek en het archief nauw met elkaar verweven, al werden de locaties van archief en bibliotheek van elkaar gescheiden: de bibliotheek werd minstens vanaf de jaren 1920 tot in de jaren 1960 gehuisvest in het kasteel van Bourgondië, terwijl het (oud) archief tot de jaren 1980 op het stadhuis bleef. Na de afbraak van het kasteel van Bourgondië verhuisde de bibliotheek naar de abdij Maagdendale, om tenslotte in het begin van de jaren 1990 in het gerenoveerde Vleeshuis terecht te komen. Het Decreet betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk van 19 juni 1978 verplichtte elke gemeente in Vlaanderen een openbare bibliotheek op te richten. Dit vormde in Oudenaarde de aanleiding voor de oprichting van een openbare bibliotheek nieuwe stijl. Het grootste gedeelte van de oude, grotendeels 19de-eeuwse verzameling van de Stadsbibliotheek werd onder het beheer van het Stadsarchief geplaatst. Merkwaardige boeken uit deze collectie zijn de kruidboeken van Dodoens en Lobel. De verzameling bevat mooie boeken uit de 16de, 17de, 18de en vooral 19de eeuw. In de collectie bevindt zich één postincunabel.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Stadsbibliotheek Oudenaarde: collectie Stadsboekerij; achtereenvolgens gehuisvest in het stadhuis, het kasteel van Bourgondië, de abdij Maagdendale (gedeeltelijk), het huis de Lalaing (gedeeltelijk), het bibliotheekfiliaal Achter de Wacht (gedeeltelijk) en het Vleeshuis (gedeeltelijk). Stadsarchief Oudenaarde: eerste overbrenging van een deel van de collectie Stadsboekerij vermoedelijk in de jaren 1960 na de afbraak van het kasteel van Bourgondië; vanaf 1994 vrijwel volledige collectie in beheer, met uitzondering van de publicaties die zich nog steeds in de stedelijke openbare bibliotheek bevinden.
Belangrijkste taal 
Frans
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1548
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
1779
Boeken na 1830 (aantal) 
7171
Afgesloten periodieken (aantal) 
30
Kaarten, plannen 
onbekend
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Abdij Maagdendale
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Abraham-acroniem 
sa-oudenaarde
STCV-acroniem 
sa-oudenaarde
Exemplaren opgenomen in 
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie alle Vlaamse drukken tot 1801.
70% collectie in catalogus op papier: Catalogus Oude Stadsboekerij van Oudenaarde (3 delen).

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010