Liedtsbibliotheek

Algemeen
Titel 
Liedtsbibliotheek
Collectie-ID 
7174
Beschrijving 

De uit Oudenaarde afkomstige politicus en jurist Charles Liedts (1802-1878) speelde een belangrijke politieke en economische rol in de beginjaren van België. Hij was kamervoorzitter, gouverneur in Henegouwen en Brabant, diverse malen minister en betrokken bij diplomatieke missies in opdracht van de Belgische Staat. In 1861 werd hij voorzitter van de Société Générale. Leopold II verleende hem in 1870 de titel van baron. Na zijn dood werd in 1879 door zijn zoon Amédée, volgens de wil van zijn vader, een aanzienlijke bibliotheek aan de stad Oudenaarde nagelaten. In 1909 werd door zoon Amédée (1839-1907) bij testament een bijkomende boeken- en tijdschriftcollectie aan de stad overgemaakt. De bibliotheek weerspiegelt de interesses en politieke carrière van vooral Charles en in mindere mate Amédée Liedts. Men vindt boeken over statistiek, mijnbouw, spoorlijnen, geografie (atlassen, reisverhalen), taal- en letterkunde, munt- en penningkunde, tuinbouw, heraldiek, archeologie, (Engelse) geschiedenis en administratieve en rechtskundige publicaties (o.a. van diverse besturen). Merkwaardige banden in deze verzameling zijn o.m. twee bijna volledige delen van de Atlas Vandermaelen, met topografische kaarten van het gehele grondgebied België van het midden van de 19de eeuw. De bibliotheek bevat ook één postincunabel. De onderdelen van de schenkingen Liedts aan de stad Oudenaarde die worden bewaard in het Stadsarchief bevatten verder nog een verzameling oude munten en penningen, porseleinkaarten, foto's en archief van Charles en Amédée Liedts.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Baron Charles Liedts startte vermoedelijk met de uitbouw van de bibliotheek. In 1879 schonk zijn zoon Amédée volgens de wil van zijn vader een deel van de bibliotheek van Charles Liedts aan de stad Oudenaarde. De bibliotheek diende door de stad als publieke bibliotheek te worden beheerd. Baron Amédée Liedts erfde zelf ook een deel van de bibliotheek van zijn vader en verrijkte ze verder met nieuwe aanwinsten. In 1909 werd de stad Oudenaarde met een KB gemachigd om het legaat Liedts en de eraan gekoppelde voorwaarden te aanvaarden (B.S. 18 juni 1909). Een van de voorwaardenbehelsde de inrichting van een openbare bibliotheek op de eerste en tweede verdieping van het Liedtskasteel. Tussen 1909 en 1994 werd de bibliotheek hoofdzakelijk in het Liedtskasteel gehuisvest. Toch werd de bibliotheek ook een aantal keer verhuisd. Zo weten we dat ze zich kort na de Tweede Wereldoorlog in het kasteel van Bourgondië bevond, waar ook de Stadsbibliotheek lange tijd onderdak had. De bewaaromstandigheden waren in dit gebouw verre van ideaal. In 1994 werd de Liedtsbibliotheek van het Liedtskasteel naar het Stadsarchief in de abdij Maagdendale overgebracht.
Belangrijkste taal 
Engels
Andere frequente talen 
Frans
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1532
Omvang
Postincunabelen (aantal) 
1
Boeken voor 1830 (aantal) 
950
Boeken na 1830 (aantal) 
3236
Kaarten, plannen 
onbekend
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Abdij Maagdendale
Relaties
Gerelateerde collecties 
Een deel van de museale collectie Liedts wordt bewaard in het Liedtskasteel te Oudenaarde en in het Stedelijk Museum in het stadhuis. Verder bevindt zich nog archief van de familie in het Liberaal Archief te Gent, onder de naam 'archief Baron Charles A. Liedts'. Dit archief bevat Franstalige stukken uit de periode van zijn promotie tot doctor in de Rechten in 1823 tot zijn ontslag als gouverneur van de Generale Maatschappij in 1877. Er zijn ook stukken toegevoegd die dateren van na zijn dood en afkomstig zijn van de nazaten van Liedts. (www.liberaalarchief.be/Liedts2005.pdf)
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Afgesloten

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Abraham-acroniem 
sa-oudenaarde
STCV-acroniem 
sa-oudenaarde
Exemplaren opgenomen in 
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie alle Vlaamse drukken tot 1801.
Catalogus op papier: Catalogus van de bibliotheek Baron Charles Liedts, Oudenaarde, 1983.

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010