Bibliotheek van de Norbertijnenabdij Grimbergen

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Norbertijnenabdij Grimbergen
Collectie-ID 
7156
Beschrijving 

De oorspronkelijke bibliotheek werd tijdens de Franse Revolutie afgebroken. In 1840 begon men opnieuw met de aanleg van een collectie. De abdijbibliotheek bevat de gebruikelijke collectie theologische, spirituele, filosofische en historische boeken tot geestelijke onderrichting van de kloosterlingen. De verzameling bevat publicaties van de 16de eeuw tot nu. Vrij uniek is de patristische verzameling (Mignes, ...). Traditioneel zetten norbertijnen zich vooral in voor het pastoraal werk binnen maar ook buiten de abdij. Dit verklaart de interesse die de bibliotheek tentoonspreidt voor de geschiedenis van de regio Grimbergen.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Tijdens de Franse Revolutie zijn verscheidene boeken kwijtgeraakt. 160 boeken zijn nu in de Koninklijke Bibliotheek terechtgekomen en worden daar bewaard.
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1600
Omvang
Handschriften (aantal) 
5000
Postincunabelen (aantal) 
5
Boeken voor 1830 (aantal) 
2700
Boeken na 1830 (aantal) 
30000
Lopende tijdschriften (aantal) 
105
Afgesloten periodieken (aantal) 
20
Kaarten, plannen 
100
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010