Bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Collectie-ID 
7154
Beschrijving 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika beschikt over een bibliotheeknetwerk, bestaande uit de centrale bibliotheek en gespecialiseerde deelbibliotheken, volgens discipline ondergebracht in de verschillende departementen en afdelingen van het museum. Het subsaharaans deel van het Afrikaanse continent wordt hier op diverse domeinen gedocumenteerd. Die domeinen zijn culturele antropologie (etnografie, archeologie en prehistorie, etnosociologie en etnogeschiedenis, linguïstiek), zoölogie (vertebraten, entomologie, invertebraten), geologie en mineralogie en tenslotte geschiedenis (geschiedenis van de koloniale tijd, bos- en landbouweconomie, eigentijdse geschiedenis).

Belangrijkste taal 
Frans
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Filmspoelen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Geluidsbanden
Oudste stukken 
1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
300000
Lopende tijdschriften (aantal) 
1476
Afgesloten periodieken (aantal) 
3990
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Locatie 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Opmerkingen 

Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van KMMA via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015