Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Algemeen
Titel 
Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
Collectie-ID 
7153
Beschrijving 

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant is de erfgoedbibliotheek van de provincie Vlaams-Brabant. Het herbergt een unieke collectie publicaties over de provincie Vlaams-Brabant en haar voorlopers: de provincie Brabant en het hertogdom Brabant. De collectie omvat boeken over tal van onderwerpen zoals lokale geschiedenis, heemkunde, archeologie, monumenten, dialecten, genealogie, natuur en geografie. Verder bezit het Documentatiecentrum een uitgebreide collectie heemkundige en andere tijdschriften over Vlaams-Brabant en Brussel.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De huidige collectie, eigendom van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, is het resultaat van de splitsing van de collectie van de vroegere bibliotheek van de Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de unitaire provincie Brabant in 1995.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Andere frequente talen 
Frans
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Notities 

Verzamelperiode: Vanaf 1919 (oprichting Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen)
Het Documentatiecentrum bezit ook een collectie bedevaartvaantjes (ongeveer 120 stuks)
Acquisitiemethode: aankoop, schenkingen
Acquisitiefrequentie: regelmatig
Kerncollectie: Ja
Collectieplan: afzonderlijk plan
Samenvatting collectiebeleid: Boeken en tijdschriften over geschiedenis en erfgoed van Vlaams-Brabant en historische voorlopers (provincie Brabant en hertogdom Brabant)
Aankoopbudget: afzonderlijk aankoopbudget voor deze collectie

Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Verwante collectie: Archief en Bibliotheek Provincie Vlaams-Brabant (Provincieplein 1, 3010 Leuven). Dit is een administratief-juridische bibliotheek, hoofdzakelijk voor intern gebruik
Collectiebeleid
Acquisitiebeleid 
Active
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Opmerkingen 

Ontsluitingsgraad: 95% online beschreven
Digitaliseringsgraad: <1% digitaal / gedigitaliseerd; <1 % online toegankelijk

Raadpleegbaarheid 

Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk
Raadpleegbaarheid: open kast, leeszaal
UItleenmodaliteit: Uitlening aan derden
Openingsuren: Geopend tijdens de kantooruren

Rechten
Legale status 

Eigendom: een provincie/VGC (Brussel)
Eigenaar: Provincie Vlaams-Brabant

  • Collectie
  • |
  • 10-03-2017