Bibliotheek Ruusbroecgenootschap

Algemeen
Titel 
Bibliotheek Ruusbroecgenootschap
Collectie-ID 
7146
Beschrijving 

Het Ruusbroecgenootschap richt zich op spiritualiteitsonderzoek. Hoofddoel van de bibliotheek is dan ook het wetenschappelijk materiaal ter beschikking te stellen van de vorsers die het godsdienstige leven in het Nederlandse cultuurgebied in al zijn uitingen bestuderen. In totaal - dit zijn de moderne en oude drukken, tijdschriften en brochures - bezit de collectie meer dan 120.000 banden. De bio-bibliografische afdeling omvat de verschillende bekende wetenschappelijke naslagwerken, bronnencollecties en inventarissen. De moderne collectie bestaat uit monografieën, tijdschriften en talloze overdrukken (8 tot 10.000). De collectie oude boeken werd in 1998 aangevuld met documenten van de bibliotheek van het Onze-Lieve-Vrouwecollege der Jezuïeten van Antwerpen. De bibliotheek bezit 530 handschriften die belangrijk zijn voor de studie van het geestelijk leven, van de 12de tot de 20ste eeuw. Tot de verzameling behoren niet alleen literaire manuscripten, maar ook archivalia, want alles wat met de hand geschreven werd, valt onder dezelfde noemer 'handschriften'. De verzameling oude drukken bevat de ascetische en mystieke literatuur van de Nederlanden geproduceerd tussen 1500 en 1800. Aansluitend bij de voornoemde secties bezit de bibliotheek ruim 800 microfilms. Verder is er ook een grote iconografische collectie.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Eigenaar van de collectie: Jezuïetenhuis Loyola.
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
530
Incunabelen (aantal) 
92
Postincunabelen (aantal) 
176
Boeken voor 1830 (aantal) 
30000
Boeken na 1830 (aantal) 
62000
Lopende tijdschriften (aantal) 
84
Afgesloten periodieken (aantal) 
132
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Stadscampus
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Brocade
STCV-acroniem 
ua-cst
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

92 incunabelen zijn beschreven in Polain en 176 postincunabelen in Nijhoff-Kronenberg. De prentencollectie is ontsloten via handgeschreven thematische klappers.
De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie ca. 59% van de Nederlandstalige Vlaamse drukken uit de periode 1601-1700.

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010