Limburgensia

Algemeen
Titel 
Limburgensia
Collectie-ID 
7111
Beschrijving 

Voor de provincie Limburg maar ook voor Vlaanderen is de cultuurhistorische waarde van de Collectie Limburgensia bijzonder groot. Zij vormt het culturele geheugen van de provincie en is een spiegel van de Limburgse samenleving en haar geschiedenis. Zij documenteert de unieke positie van Limburg in Vlaanderen.
De collectie Limburgensia verzamelt alles wat bijdraagt tot het culturele geheugen van de provincie Limburg van tekstdocumenten tot beeld- en geluidsdocumenten. Vanaf 1950 is er een enorme toename van de gedrukte documenten en bijgevolg is het niet haalbaar om alle documenten uitgegeven na 1950 te verzamelen. Alles uitgegeven vóór 1950 wordt ruim gecollectioneerd en van de uitgaven na 1950 wordt een weloverwogen selectie gemaakt op basis van vooropgestelde criteria omschreven in een collectieplan.
Op dit ogenblik telt de collectie meer dan 800 000 documenten en omvat verschillende deelcollecties: boeken, tijdschriften, brochures, kranten en weekbladen, verkiezingsdrukwerk, archieven, prentbriefkaarten, prenten en iconografisch materiaal, geografische kaarten, affiches, audiovisuele materialen en persoonsdossiers. Daarnaast zijn er nog een belangrijk Heidelandarchief en het geluidsarchief Radio 2 omroep Limburg.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De wortels van de collectie liggen in het Provinciaal Archief-en Documentatiecentrum (PAD) dat in 1995 werd ondergebracht in de Provinciale Bibliotheek Limburg onder de naam Dienst Bijzondere Collecties. Binnen de werking van deze dienst, die startte in 1982, ging de aandacht vooral uit naar het verzamelen van collecties. Ze bouwde verder op een collectie die gestart was in 1946 door de toenmalige Provinciale Wetenschappelijke Bibliotheek. De nadruk lag vooral op de bewaarfunctie en minder op het toegankelijk maken van de collecties. Om het belang van de collecties en bijhorende publiekswerking kracht bij te zetten, werd in 2008 het Historisch Informatiepunt Limburg (HIP Limburg) in de Provinciale Bibliotheek Limburg opgericht. In 2017 fuseerde de Provinciale Bibliotheek met de Stedelijke Bibliotheke Hasselt en is de collectie ondergebracht in de nieuw gevormde Bibliotheek Hasselt Limburg, waar ze wordt beheerd door het Infopunt Erfgoed.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Filmspoelen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Muziek - Grammofoonplaten
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Materialen 
Muziek - Cassettes
Oudste stukken 
1839
Notities 

Meer informatie over de collectie via https://bibliotheek.hasselt.be/Collectie-Limburgensia.

Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
29900
Lopende tijdschriften (aantal) 
623
Afgesloten periodieken (aantal) 
4380
Kranten (aantal) 
390
Kaarten, plannen 
200
Filmspoelen (aantal) 
6
Videobanden (aantal) 
200
Muziek - Grammofoonplaten (aantal) 
500
Muziek - CD/DVD (aantal) 
2000
Muziek - Cassettes (aantal) 
180
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Moedercollectie 
8004
Gerelateerde collecties 
De collectie Limburgensia bestaat uit verschillende subcollecties. Naast boeken, tijdschriften, kranten, kaarten en audiovisueel matriaal is er de belangrijke deelcollectie prentbriefkaarten, brochures, verkiezingsdrukwerk, archieven, prenten en iconografisch materiaal, affiches en persoonsdossiers.
Verwante collecties 
7113
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
Opmerkingen 

50% ontsloten via steekkaartcatalogus; 50% via online publiekscatalogus.

Raadpleegbaarheid 

Enkel raadpleegbaar, niet uitleenbaar, geen IBL. Digitale reproductie mogelijk. Boeken en tijdschriften: vrije raadpleging. Voor bepaalde deelcollecties toegang alleen op afspraak.

  • Collectie
  • |
  • 05-12-2010