Collectie studentenleven

Algemeen
Titel 
Collectie studentenleven
Collectie-ID 
7109
Beschrijving 

De collectie heeft betrekking op studentenleven in het algemeen en op het Leuvense studentenleven in het bijzonder. Deze 'studentica' maken als dusdanig onmiskenbaar deel uit van het 'academisch erfgoed'. Veel publicaties houden verband met de politieke studentenbeweging die in Vlaanderen bijna geheel opging in de Vlaamse Beweging. De collectie bestrijkt in brede trekken de periode 1875-1975, toen bij wijze van spreken de Vlaamse Leeuw en de Blauwvoet niet uit de lucht waren en de leeuwenvlag pas aan het einde van de jaren 1960 werd gestreken, om kortstondig te worden vervangen door de rode vaan. Mede vanwege die vervlochtenheid met de Vlaamse Beweging hebben studentenleven en studentenbeweging in de Vlaamse collectieve herinnering een aparte klank gekregen: die van strijdliederen en massazang, van idealisme, korpsgeest en particularisme, van braspartijen en amoureuze esbattementen en van de joyeuze heisa van de prins-student in het algemeen. Een en ander werd vastgelegd in literatuur - van Godfried Bomans tot Aster Berkhof, van Ernest Claes tot Brigitte Raskin - en dat versterkte nog de beeldvorming.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De collectie is aangelegd door een particuliere verzamelaar, dr. Mon de Goeyse (1902-1998), die ze in 1978 aan de Katholieke Universiteit Leuven heeft geschonken. De schenking omvatte boek- en bibliotheekmateriaal (boeken, brochures, tijdschriften), archieven, documentaire verzamelingen en een collectie voorwerpen, en wordt als afzonderlijk fonds (onder de naam Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven - AMVS) beheerd door het Universiteitsarchief van de K.U.Leuven.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1875
Omvang
Lopende tijdschriften (aantal) 
5
Afgesloten periodieken (aantal) 
500
Agenten
Relaties
Moedercollectie 
7100
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Katholieke Universiteit Leuven. Centrale Bibliotheek - Verwante collecties: Institut für Hochschulkune Würzburg en Universiteitsmusea in Leiden, Utrecht en Groningen
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010