Documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Algemeen
Titel 
Documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Collectie-ID 
7077
Beschrijving 

Het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis beschikt over een uitgebreide genealogische bibliotheek van ca. 10.200 boekwerken. De drie hoofdrubrieken zijn familiegeschiedenis (3.432 werken), bewerkte bronnen (1.528 werken) en plaatselijke geschiedenis (1.360 werken). Hierin zijn parochieregisters (ca. 3.700) en tijdschriften niet inbegrepen. Daarnaast zijn er veel naslagwerken die dienstig kunnen zijn voor de genealoog (heraldiek, woordenboeken, emigratie, inventarissen, genealogische verzamelwerken enz.). De bibliotheek bezit ook enkele handschriften en oude drukken. De documentatieafdeling bestaat verder uit 280.000 rouwbrieven, 450.000 bidprentjes, 1.500 kwartierstaten, kiezerslijsten, diverse archieffondsen, ca. 3.900 foto's, kaarten, ... De catalogus van de bibliotheek is online raadpleegbaar.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1540
Omvang
Lopende tijdschriften (aantal) 
905
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Biblion
Opmerkingen 

Geen catalogus op papier; enkel bibliotheekcatalogus online. Andere documenten op papier in leeszaal of als aparte items op website.

  • Collectie
  • |
  • 14-09-2015