Bibliotheek van het MoMu, Modemuseum Antwerpen

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het MoMu, Modemuseum Antwerpen
Collectie-ID 
7071
Beschrijving 

De bibliotheek van het ModeMuseum is gegroeid uit de bibliotheek van het vroegere Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof. De oorspronkelijke focus lag op de geschiedenis van het kostuum, de mode en het textiel, voornamelijk binnen de grenzen van West-Europa. Vanuit disciplinair oogpunt wordt er bij de opbouw van de collectie naar gestreefd het onderwerpsgebied mode-kostuum-textiel vanuit iedere gangbare invalshoek te benaderen. Zo zal de bezoeker zowel kunsthistorische publicaties over kleding vinden als sociologische studies omtrent mode, historische werken die handelen over de textielindustrie en actuele mode-, kunst- en lifestylemagazines.
Tegelijk is de collectie van een zeer diverse aard: encyclopedieën, algemene werken, kinderpublicaties, patroonboeken, hobbyboeken, enz. zijn vertegenwoordigd in de bibliotheek. Een belangrijke deelcollectie binnen de MoMu-bibliotheek is de Stodelbibliotheek, gespecialiseerd in traditionele streekdrachten.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De bibliotheek van het MoMu is afkomstig uit het voormalige Museum voor Kunstambachten Sterckshof. In de jaren 1970 werd de textielcollectie hiervan afgesplitst en verzelfstandigd tot het Provinciale Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof in Oelegem. Een deel van de boeken over textiel en kostuum van het Sterckshof verhuisde mee naar het Kasteel Vrieselhof. Sinds 2002 verhuisde deze collectie, die uitgroeide tot een verzameling van zowat 5.000 boeken en tal van lopende en historische tijdschriften, naar de ModeNatie, een gebouw in het centrum van Antwerpen. Samen met de collectie van Wiebe Stodel vormt dit de ruggengraat van de MoMu-verzameling. Omdat MoMu gelooft dat rechtstreeks contact met materialen en technieken een verrijking kan betekenen voor onderzoek, werd er sinds 2016 een studiecollectie samengesteld die via de leeszaalwerking van de bibliotheek geraadpleegd kan worden.
Belangrijkste taal 
Engels
Andere frequente talen 
Nederlands
Andere frequente talen 
Frans
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Filmspoelen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Geluidsbanden
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Oudste stukken 
1667
Omvang
Postincunabelen (aantal) 
16
Boeken voor 1830 (aantal) 
250
Boeken na 1830 (aantal) 
17686
Lopende tijdschriften (aantal) 
40
Afgesloten periodieken (aantal) 
1038
Filmspoelen (aantal) 
10
Videobanden (aantal) 
1922
Geluidsbanden (aantal) 
1
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Subcollectie: Wiebe Stodel-bibliotheek
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Koha
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010