Bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
Collectie-ID 
7066
Beschrijving 

De bibliotheek van de Zoo van Antwerpen werd de laatste jaren gereorganiseerd. Wat belangrijk was voor de eigen werking of historische waarde had (eigen publicaties, waardevolle boeken, ...), werd behouden. Het resterende deel werd geschonken aan instellingen die hiervoor belangstelling toonden. De collectie van de bibliotheek vinden we voornamelijk op twee locaties. Ze bestaat uit een wetenschappelijke en een educatieve afdeling. De wetenschappelijke sectie staat ter beschikking van de vorsers en deskundigen op de verschillende afdelingen (wetenschappelijk onderzoek, levende have, ...). De bibliotheek in het educatieve centrum richt zich vooral op de gidsen van de zoo en is ondergebracht in de 'melkerij'. Ze wordt twee halve dagen per week opengehouden en is op aanvraag ook voor derden toegankelijk. Er wordt verzameld over dierkunde en dierentuinen over heel de wereld.

Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Partituren
Oudste stukken 
1540
Omvang
Lopende tijdschriften (aantal) 
300
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Niet
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010