Bibliotheek van de heemkring De Drie Rozen

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de heemkring De Drie Rozen
Collectie-ID 
7057
Beschrijving 

De bibliotheekcollectie bevat boeken en tijdschriften over een breed scala van onderwerpen. Er zijn zowel algemene werken over regionale geschiedenis, heemkunde en volkskunde als werken over godsdienst, dierkunde, leerboeken en literatuur. De kring kreeg heel wat boeken in schenking, een van de verklaringen van deze grote diversiteit. Momenteel wordt werk gemaakt van een inventarisering van de museale en de documentaire collectie. Zo onderscheidt men een sectie volksdevotie met missalen en kerkboeken en een sectie oude ambachten. De Drie Rozen bewaart ook een schenking van een verzameling van componist Lodewijk De Vocht: partituren, cd's, platen, nota's, ... Deze bibliotheek wordt aangevuld door thematische dossiers met kopieën van archiefstukken uit het gemeente-, parochie- en rijksarchief en knipselmappen met krantenknipsels over de streek. Verder is er een iconografische verzameling bestaande uit foto's die thans worden geïnventariseerd, prentkaarten, bidprentjes, rouwbrieven, kaarten, plannen en affiches.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Partituren
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
50
Boeken na 1830 (aantal) 
4000
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010