Muziekbibliotheek van het Vlaams Radio Orkest / Vlaams Radio Koor

Algemeen
Titel 
Muziekbibliotheek van het Vlaams Radio Orkest / Vlaams Radio Koor
Collectie-ID 
7052
Beschrijving 

De muziekbibliotheek van het Vlaams Radio Orkest en Koor bestaat uit 80.000 muziekwerken. De collectie bevat zowel partituren als de bijhorende partijen. De aanwezige werken zijn de effectieve uitvoeringsmaterialen voor ensembles. Er is ook een verzameling van de omroepbibliotheek van de Belgische Radio en Televisie.

Beheerhistoriek (Provenance) 
1931-1998: NIR - BRTN/RTBF; 1998-nu: nieuwe aankopen Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor. (De bibliotheek was oorspronkelijk enkel bedoeld voor eigen gebruik door de orkesten en koren van de nationale omroepen. Eigenaar was de staat. Na het opheffen van het orkest van de RTBF werd de bibliotheek enkel gebruikt door de Vlaamse kant van de nationale omroep, maar werd officieel nog door beide helften beheerd. De Waalse werknemers werden na hun pensioen echter niet meer vervangen (de laatste in 2004). In 1998 werden alle muziekensembles afgesplitst van de omroep. Ze werden vzw's, maar behielden het recht de bibliotheek gratis te gebruiken. In de beheersovereenkomst tussen de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor, de Vlaamse Gemeenschap en de VRT werd overeengekomen dat de bibliotheek verder zou worden beheerd door de vzw. Officiële eigenaar blijft echter de staat, met als uitvoerder nog steeds VRT en RTBF. Vanaf 2007 wordt de bibliotheek niet meer opgenomen in de beheersovereenkomst met het VRO-VRK. Onderhandelingen om de bibliotheek in haar geheel of gedeeltelijk over te hevelen (naar CeBeDeM, conservatoria Antwerpen en Brussel, KBR, ...), werden omwille van communautaire problemen steeds stopgezet.
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Partituren
Materialen 
Geluidsbanden
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Materialen 
Muziek - Cassettes
Oudste stukken 
1600
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Koninklijke Bibliotheek Albert I
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Opmerkingen 

Catalogus op papier van gedeelte van collectie: Mark Delaere, Pieter Mannaerts en Kristin Van den Buys, Het geheugen van de geluidsfabriek. De Vlaamse symfonische muziek in de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep 1930-1960, Leuven, 2004

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010