Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Collectie-ID 
7043
Beschrijving 

De collectie bevat werken over kunstgeschiedenis. Het accent ligt daarbij voornamelijk op Belgische en West-Europese kunst van de hoge middeleeuwen tot het interbellum. Een tweede zwaartepunt binnen de collectie is restauratie en conservatie. Ook achterhaalde studies op dit gebied worden bewaard. Ze hebben hun belang in het kader van de geschiedenis van de restauratietechnieken. Ten derde wordt aandacht besteed aan laboratoriumstudies van de aangewende materialen in onze gewesten, conservering en het onderzoek naar restauratieproducten.

Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Videobanden
Oudste stukken 
700
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
15
Boeken na 1830 (aantal) 
43000
Lopende tijdschriften (aantal) 
347
Afgesloten periodieken (aantal) 
1500
Videobanden (aantal) 
100
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Adlib
Opmerkingen 

Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van het Kunstpatrimonium via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015