Bibliotheek van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Collectie-ID 
7034
Beschrijving 

De collectie bestaat uit werken over het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed uit Vlaanderen en Europa. De verzameling wordt continu aangevuld met de relevantste recente literatuur voor dit gebied.

Beheerhistoriek (Provenance) 
Een deel van de collectie is afkomstig van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen via de Afdeling Monumenten en Landschappen, een ander deel van de Nationale Dienst voor Opgravingen via het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Geluidsbanden
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
82
Boeken na 1830 (aantal) 
15930
Lopende tijdschriften (aantal) 
195
Kaarten, plannen 
onbekend aantal
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Subcollecties: Collectie eind-19de-eeuwse en 20ste-eeuwse Belgische architectuurtijdschriften - Collectie antiquarische architectuurmonografieën - Collectie lopende binnen- en buitenlandse archeologische tijdschriften
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010