Collectie van het Belgisch federaal Parlement

Algemeen
Titel 
Collectie van het Belgisch federaal Parlement
Collectie-ID 
7023
Beschrijving 

De collectie bestaat in hoofdzaak uit monografieën over wetgeving, nationale en internationale politiek, politieke geschiedenis, financiën, sociaal-economische wetenschappen, sociaal-economische geschiedenis en in mindere mate cultuur en culturele geschiedenis. Zij omspant de periode 1830 tot heden, met enkele uitzonderingen. Een klein deel van de collectie bestaat uit oude drukken (16de, 17de en 18de eeuw) van werken van juridische en historische aard. Een tweede pijler van de collectie zijn de tijdschriften, in hoofdzaak wetenschappelijk, die eveneens teruggaan tot de 19de eeuw. In bepaalde gevallen zijn deze complementair met deze die in de Koninklijke Bibliotheek worden bewaard. Ten derde is er de historische krantencollectie, in hoofdzaak Belgische kranten, waarvan de oudste vertegenwoordigers dateren uit het begin van de 19de eeuw. Ten vierde is er de collectie van parlementaire publicaties van de ons omringende landen en van publicaties van de grote internationale instellingen (EU, VN, ...). Tenslotte beheert de bibliotheek ook een beperkte hoeveelheid historische archieven, in essentie over de politieke geschiedenis van België.

Beheerhistoriek (Provenance) 
In 1906 werd de Bibliotheek van de Kamer gefusioneerd met de Bibliotheek van de Senaat tot de Bibliotheek van het Parlement.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Andere frequente talen 
Frans
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Videobanden
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
350
Boeken na 1830 (aantal) 
130000
Lopende tijdschriften (aantal) 
900
Afgesloten periodieken (aantal) 
1800
Kranten (aantal) 
200
Videobanden (aantal) 
5600
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Aleph
Opmerkingen 

Catalogus op papier: Chambre des Représentants. Catalogue de la Bibliothèque, Brussel, 1907-1927

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010