Afdeling Diplomatie van de bibliotheek van Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen
Titel 
Afdeling Diplomatie van de bibliotheek van Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Collectie-ID 
7013
Beschrijving 

De collectie van de Diplomatieke Bibliotheek bestaat voornamelijk uit werken over internationale betrekkingen, geschiedenis, politieke, economische en sociale wetenschappen.

Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Oudste stukken 
1500
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
100000
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Bibliotheken P&C2
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
Raadpleegbaarheid 

Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015